WVF logo

Werkgevers Vereniging Fysiotherapie WVF heeft vandaag (27 januari) haar leden en Fysiovakbond FDV bericht dat zij de CAO onderhandelingen op dit moment staakt.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Aangezien er al ruim 15 jaar geen CAO is, hebben partijen logischerwijs lange tijd onderhandeld over de tekst van de CAO. Hoewel er tot voor kerstmis 2021 nog het vertrouwen was dat partijen eruit zouden komen, heeft de WVF in januari helaas moeten concluderen dat de sociale partners rondom de financiële paragraaf van de CAO te ver uit elkaar staan en de verschillen hierin thans onoverbrugbaar blijken.

De WVF is zich als geen ander bewust van het feit dat het belang van een CAO zeer groot te noemen is. Een CAO brengt op arbeidsvoorwaardelijk vlak meer rechtszekerheid met zich voor werkgevers en werknemers. Tevens is een CAO bepalend voor het verdienmodel binnen de branche, want een CAO heeft automatisch invloed op de tariefdiscussie met de zorgverzekeraars. Ondanks deze grote CAO belangen is de WVF van mening dat een CAO nooit een doel op zich moet zijn, want een CAO moet immers voor de werkgevers wel betaalbaar zijn.

De WVF gaat zich beraden welke andere alternatieven er zijn om de uitgebreide opgedane kennis, ten aanzien van een gezond verdienmodel in relatie tot gezonde toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden, te benutten.

- Advertentie -