Schouderklachten komen veelvuldig voor in de praktijk. De incidentie en de prevalentie in de Nederlandse huisartsenpraktijk bedraagt 3.5% respectievelijk 3.1%. Schouderklachten zijn vaak chronisch van aard en hebben vaak een recidiverend beloop met nadelige gevolgen voor het dagelijks functioneren en de ziekteverzuim. Van alle patiënten die in verband met schouderklachten de huisarts bezoeken, blijft 50% na 6 maanden nog steeds klachten houden [NHG Standaard M08].

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

De meerwaarde van echografie en samenwerking (huis)arts en fysiotherapeut
Echografie is een niet-invasieve beeldvormende methode om real-time diagnostische informatie te krijgen over het bewegingsapparaat. Het onderzoek is snel en niet belastend voor de patiënt. Wanneer gecombineerd met klinisch lichamelijk onderzoek kan echografie van grote meerwaarde zijn voor diagnose en beleid.

Illuminon.nl verzorgt een unieke nascholing over differentiaaldiagnostiek (DD) van schouderklachten op meerdere plaatsen en data in Nederland. Bij deze nascholing wordt een groot deel van de dag besteed aan het klinisch onderzoek van de schouder, om vervolgens in combinatie met echografie, het klinisch redeneerproces te optimaliseren om vervolgens een DD op te stellen.
Ook worden in deze nascholing de potentiële voordelen van de samenwerking tussen de huisarts en de fysiotherapeut uitgebreid behandeld. Door samen te werken kan men gerichter verwijzen en kunnen onnodige verwijzingen zo veel mogelijk worden voorkomen. Dit kan een positieve uitwerking hebben voor de patiënt (klachten sneller verholpen) en het zorgstelsel (verminderde belasting door juiste zorgvraag op de juiste plaats te behandelen).

Meer info of direct inschrijven?

Lees verder op de website van Illuminon

Schouder-aan-schouder

In deze nascholing gaan de deelnemende fysiotherapeuten en de huisartsen samen met ervaren schouderspecialisten interactief aan de slag om de diverse schouderproblematiek en de bijbehorende diagnostische nuances te ontdekken. De cursisten maken kennis van de specifieke anatomie en biomechanica van de schoudergordel in relatie tot letselmechanismen, biomechanische stoornissen en schouderpathologie en verkrijgen inzicht in de multifactoriële aspecten en letselmechanismen die aanleiding kunnen geven tot rotator cuff insufficiëntie, instabiliteit, bicepspeesklachten, primair subacromiaal conflict en/of AC-problematiek.

Differentiaal diagnostiek

Centraal staat in deze één daagse cursus de praktische vaardigheden bij de uitvoering van gerichte differentiaal diagnostiek bij deze schouderklachten en de meerwaarde die echografisch onderzoek daarbij kan hebben. De cursisten maken kennis van de principes van symptoomprovocerende en -reducerende schoudertesting en leren werken volgens het ‘algoritme voor vroege detectie van schouderpathologie’;

Klinisch en toegevoegd onderzoek

Ook leren de cursisten in één dag praktische vaardigheden om het klinisch en toegevoegd onderzoek en inclusief een gedegen klinisch redeneerproces gedetailleerd uit te voeren en gebruikmakend van testen met de hoogste validiteit. De koppeling met echografisch onderzoek staat daarbij centraal.

Waarom deze nascholing?

  • Deze nascholing is een all-in-one cursus op het gebied van schouderklachten
  • Theorie, pathologie, lichamelijk onderzoek, echografie en het begrijpen van de afwijkingen komen bij elkaar in één cursus
  • Aandacht voor de grote meerwaarde van een multidisciplinaire samenwerking tussen huisarts en fysiotherapeut op het gebeid van schouderklachten
  • De docenten zijn experts op het gebied van schouderproblematiek

Voor wie?

De nascholing is bedoeld voor huisartsen, (algemeen) fysiotherapeuten, sportfysiotherapeuten, manueel therapeuten en ESS-fysiotherapeuten.

Accreditatie

Voor de deelregisters Algemeen fysiotherapeut, Sportfysiotherapeut en Manueeltherapeut van het KNGF is deze nascholing met 6 punten geaccrediteerd. Accreditatie door SKF is aangevraagd. Voor huisartsen is deze nascholing met 7 punten geaccrediteerd door het KNMG (ABC1).

Meer info of direct inschrijven?

Lees verder op de website van Illuminon

Docenten / Cursusleiders

Art Asrian, kaderhuisarts

Art Asrian is sinds 2015 door het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden als kaderhuisarts geregistreerd. Sinds 2014 heeft hij een eigen huisartsenpraktijk binnen ‘Huisartsen Centrum Zuid’ in Terneuzen. In 2015 volgde hij een echografie opleiding voor de huisartsen. Hij is eigenaar van www.artofshoulder.nl

Art Asrian
Art Asrian

Frederick Lanszweert, schouderfysiotherapeut

Lanszweert heeft een masterdiploma in de Revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (2006) en een diploma Manuele Therapie (2007) van de Universiteit Gent. Lanszweert heeft een bijzondere expertise opgebouwd in de behandeling van schouderklachten en in fysiotherapeutische schouderdiagnostiek als musculoskeletaal echografist. Hij is actief lid van het SchouderNetwerk Zeeland, waar hij als vakinhoudelijk bestuurslid verantwoordelijk is voor artikelrondes en mede voor organisatie en opvolging van opleidingen en bijscholingen.
Naast zijn werkzaamheden als een schouderfysiotherapeut in een fysiotherapie praktijk in Zeeuws-Vlaanderen, werkt Lanszweert tevens aan de Universiteit Gent als praktijk-assistent voor masterstudenten. Hij is lid van het Ghent University Upper Limb Research Team, een onderzoeksgroep van Prof. Dr. Ann Cools. Hij is co-auteur van het boek ‘Shoulder Rehabilitation – a practical guide for the clinician’ en is tevens docent bij enkele postacademische nascholingen op het gebied van o.a. musculoskeletale echografie en fysiotherapie bij schouderaandoeningen.

Frederick Lanszweert
Frederick Lanszweert

Vragen, boekingen, andere inlichtingen?

Mail gerust naar info@illuminon.nl

We kijken ernaar uit om u te mogen begroeten op 1 van onze locaties!

Illuminon Team.

Meer info of direct inschrijven?

Lees verder op de website van Illuminon