De ontwikkeling van de nieuwe uitbreiding op de tool KomPas is succesvol afgerond. KomPas, ontwikkeld als samenwerking tussen IQ Healthcare (Radboudumc), Chronisch ZorgNet, KNGF, VvOCM en Harteraad, heeft als doel de persoonsgerichte en evidence-based oefentherapie en fysiotherapie te verbeteren voor mensen met claudicatio intermittens, ook bekend als etalagebenen. Met deze uitbreiding op KomPas beslissen patiënten samen met hun therapeut over het behandelplan.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Startpunt

Het project, bekend als het PRECISIE-project, ging van start in januari 2021 ter verbetering van de KNGF-richtlijn symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (sPAV). Het project is gericht op het bevorderen van gepersonaliseerde en participatieve zorg. Vaak pasten therapeuten een uniforme behandelstrategie toe. Er is echter ruimte meer af te stemmen met de patiënt bij relevante criteria, zoals trainingsfrequentie, -intensiteit, -timing en -type. Het hoofddoel van het project was duidelijk: bevordering van persoonsgerichte zorg en samen beslissen binnen de zorg voor patiënten met sPAV om het behandelplan beter te laten aansluiten bij de patiënt en diens leven. Dit vergroot de kans op optimale resultaten en zelfstandige handhaving van leefstijlaanpassingen door de patiënt na het éénjarig traject fysio- of oefentherapie. Oftewel: toewerken naar duurzamere gezondheidsresultaten voor de patiënt.

Ontwikkeling

In het eerste jaar van het project stond de ontwikkeling van de uitbreiding op KomPas centraal. KomPas, in 2020 geïntroduceerd binnen Chronisch ZorgNet, stelt therapeuten in staat het mogelijke resultaat van een behandeling van een patiënt met sPAV te voorspellen. De nieuwe uitbreiding op KomPas is gebaseerd op de KNGF-richtlijn sPAV. De uitbreiding is zo ontworpen, dat het uitvragen van voorkeuren en wensen van de patiënt én de expertise van de therapeut optimaal worden benut. Op basis hiervan wordt een behandelplan op maat opgesteld. De uitbreiding werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen, inclusief patiëntvertegenwoordigers en therapeuten, om zo goed mogelijk aan te sluiten op de praktijk.

Hoewel wetenschappelijk onderzoek nog in volle gang is, zijn de eerste reacties van therapeuten positief, zoals een therapeut aangaf: “Door deze uitbreiding krijgt de patiënt letterlijk de regie in eigen handen, terwijl deze mij als expertcoach ervaart.”

Interviews met therapeuten bevestigen het enthousiasme rondom de uitbreiding op KomPas. Therapeuten ervaren dat gebruik van KomPas patiënten meer betrekt bij het maken van keuzes over het behandelplan. Het biedt voor zowel therapeut als patiënt structuur in het proces van het opstellen van het behandelplan. De uitbreiding stimuleert therapeuten tot het bespreken van belangrijke onderwerpen, zoals meer bewegen of stoppen met roken.

Stap voorwaarts

Vanaf januari 2024 is de nieuwe uitbreiding op KomPas beschikbaar voor alle therapeuten, die patiënten met sPAV behandelen. Deze mijlpaal markeert een belangrijke stap voorwaarts in het bevorderen van persoonsgerichte en participatieve zorg voor patiënten met sPAV. Patiënten worden beter in staat gesteld mee te beslissen over hun behandeling, waardoor de therapeut de best passende zorg kan leveren.