Net als in 2021 waren in 2022 de meeste vrouwen die de oefentherapeut bezochten volwassen, terwijl meer dan de helft van de mannen minderjarig was. Wel is er sprake van een lichte stijging van het aandeel volwassenen dat de oefentherapeut bezocht. Dit blijkt uit analyse door het Nivel van de zorggegevens van praktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

Het Nivel biedt jaarlijks inzicht in de zorg die oefentherapeuten bieden. Voor 2022 zijn er meer patiënten en behandelingen meegenomen in de analyse dan in 2021.

Aandeel volwassenen bij oefentherapeut stijgt, zowel bij vrouwen als mannen

Binnen de reguliere oefentherapie is het totale aandeel volwassenen gestegen van ruim 85% in 2021 naar ruim 88% in 2022. Het aandeel volwassen steeg zowel onder vrouwen als onder mannen. Er is nog steeds een groot verschil in leeftijd tussen mannen en vrouwen die de oefentherapeut bezoeken. Het merendeel van de mannen is 6 tot 11 jaar oud en behoort nog tot de leeftijdsgroep jeugd. Zij gaan voornamelijk naar de kinderoefentherapeut. Onder vrouwen is het merendeel dat de oefentherapeut bezoekt juist volwassen. De reden voor dit grote leeftijdsverschil is niet onderzocht.

Verdeling leeftijd van mannen en vrouwen die de oefentherapeut bezoeken
Verdeling leeftijd van mannen en vrouwen die de oefentherapeut bezoeken

Groot deel van de jonge patiënten via verwijzing naar de kinderoefentherapeut

Ruim 82% van de patiënten die naar kinderoefentherapeut gingen werden hiervoor doorverwezen, meestal via de huisarts (97%). Van de patiënten die naar de reguliere oefentherapeut gaan werd daarentegen maar 56% doorverwezen, het andere deel kwam op eigen initiatief, via directe toegang. Van de patiënten die via verwijzing bij de reguliere oefentherapeut kwamen, werd ongeveer 75% van de patiënten door de huisarts doorverwezen en zo’n 25% door een medisch specialist.