Voor het herstel van langdurige klachten na besmetting met SARS-CoV-2 kunnen patiënten gebruikmaken van basisverzekerde zorg gegeven door paramedici; diëtisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten. Het gebruik van deze herstelzorg lijkt de trend van het aantal COVID-19-besmettingen te volgen: het aantal nieuwe behandelingen kent, met enige vertraging, dezelfde pieken als het aantal coronabesmettingen. Het aantal sessies en de duur van de behandeltrajecten variëren weliswaar sterk in begin 2020, vlak na aanvang van de pandemie, maar stabiliseren zich daarna. Dit blijkt uit een studie van het Nivel op basis van gegevens uit verschillende paramedische zorgregistraties.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FysioVacature, de vacaturesite voor de fysiotherapeut

De paramedische herstelzorgregeling die de overheid heeft ingesteld, houdt in dat coronapatiënten een jaar lang toegang kunnen krijgen tot basisverzekerde paramedische zorg. Het in beeld brengen van het gebruik van de herstelzorg na COVID-19 in deze factsheet biedt handvatten voor toekomstig beleid. Vervolgonderzoek moet uitwijzen welke factoren en ontwikkelingen invloed hebben gehad op de omvang van de herstelzorg.

Periodiek dan weer meer en dan weer minder nieuw gestarte paramedische behandelingen

Bij zowel diëtetiek als logopedie, fysiotherapie en oefentherapie zien we een stijging van het aantal nieuwe behandelingen in het najaar van 2020 en een daling ervan halverwege 2021. Voor fysiotherapie en oefentherapie stijgt het aantal nieuwe behandelingen opnieuw in het najaar van 2021. Voor diëtetiek en logopedie is over die periode nog geen informatie beschikbaar.

Aantal startende behandelepisodes voor COVID-19 op 10.000 behandelepisodes per week.
Aantal startende behandelepisodes voor COVID-19 op 10.000 behandelepisodes per week.

Omvang van de zorg eerst fluctuerend en vanaf najaar 2020 stabiel

Waar het aantal sessies en de duur van een behandeltraject begin 2020 vrij diffuus was, stabiliseert zich dit na de zomer van 2020. Vanaf die tijd duurt een gemiddeld behandeltraject binnen fysiotherapie en oefentherapie ongeveer 21 weken en bestaat het traject uit 19 zittingen. Herstelzorg door de logopedist bestaat gemiddeld uit 7 zittingen in 10 weken.

Over het onderzoek

Het onderzoek maakt deel uit van het door ZonMw gesubsidieerde project ‘Paramedische herstelzorg voor patiënten met COVID-19’. Dit project is een unieke samenwerking tussen vele partijen op het gebied van paramedische zorg. Het project wordt uitgevoerd vanuit 8 kenniscentra (universiteiten, hogescholen en het Nivel) en gecoördineerd vanuit Radboud UMC. Daarnaast zijn patiënten, verschillende paramedische beroepsorganisaties, huisartsen, medisch specialisten, verzekeraars en Zorginstituut Nederland bij het project betrokken.

De resultaten van deze specifieke factsheet zijn gebaseerd op geregistreerde zorggegevens uit verschillende bronnen: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, de Landelijke Database Kwaliteit van Stichting Keurmerk Fysiotherapie en de Landelijke Database Oefentherapie van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Al deze registraties bevatten zorggegevens die aangesloten zorgverleners, verspreid over het land, routinematig vastleggen in de elektronische medische dossiers van patiënten.