De fysiotherapeutische behandeling bij chronische lage rugklachten bestaat voor het grootste deel uit huiswerkoefeningen en/of adviezen. Toch is het bekend dat de therapietrouw vaak laag is bij patiënten met chronische aandoeningen. Dit kan de effectiviteit van de therapieën kunnen beïnvloeden. Er is nog geen goede vragenlijst in Nederland om de therapietrouw op een gemakkelijke manier te meten bij patiënten met chronische lage rugklachten. Dit onderzoek gaat een compacte vragenlijst uit Groot-Brittannië in Nederland aanpassen en testen. De vragenlijst kan dan gebruikt worden om de therapietrouw te verbeteren en daarmee een effectievere therapie te realiseren.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

De vragenlijst:

In Groot-Brittannië is een de Exercise Adherence Rating Scale (EARS) ontwikkeld die betrouwbaar is gebleken bij patiënten met chronische lage rugklachten. De EARS bestaat uit drie secties. De eerste sectie gaat over de omvang van het huiswerkprogramma. De tweede sectie is de daadwerkelijke EARS met zes vragen over de therapietrouw in de afgelopen week. In de laatste en derde sectie worden bevorderende of belemmerende factoren uitgevraagd. Deze vragenlijst is inmiddels vertaald naar het Nederlands. Om te beoordelen of deze vragenlijst op een goede manier meet, willen wij dit graag testen bij patiënten met chronische lage rugklachten. De EARS zal worden vergeleken met de Utrecht HBA Adherence Questionnaire (UHAQ) om te beoordelen of ze hetzelfde meten.

Doelstelling van het onderzoek:

De doelstelling van het onderzoek is het bepalen van de betrouwbaarheid en de validiteit van de EARS bij patiënten met chronische lage rugklachten.

Welke patiënten kunnen meedoen?

De patiënt moet aan het volgende voldoen om mee te kunnen doen met het onderzoek:

  • Leeftijd van 18 jaar of ouder;
  • Aspecifieke lage rugpijnklachten die langer dan drie maanden aanwezig zijn;
  • Verwachte behandelduur van 3 weken of langer;
  • De patiënt krijgt een huiswerkprogramma mee;
  • De patiënt begrijpt de Nederlandse taal;
  • De patiënt heeft geen comorbiditeiten die de cognitie van de patiënt negatief beïnvloeden, zoals een CVA.

Wat wordt er van de patiënt gevraagd?

De tijdsinvestering voor zowel de patiënt als de fysiotherapeut is laag. De vragenlijst bestaat uit 23 vragen, waarvan 21 meerkeuzevragen en 2 open vragen. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer vijf minuten duren.  De patiënt vult de EARS twee keer in, tien dagen na elkaar. De eerste keer zal de vragenlijst twee weken na het eerste consult worden opgestuurd. Na 10 dagen wordt de patiënt opnieuw gemaild om de vragenlijst af te nemen, zo kan de her-test betrouwbaarheid gemeten worden.  Het duurt ongeveer vijf minuten op de EARS in te vullen. De UHAQ zal eenmaal worden afgenomen door de behandeld fysiotherapeut. Hierbij worden de oefeningen beoordeeld op de uitvoering en wordt precies nagevraagd op welke dagen en hoe vaak iemand geoefend heeft. De gegevens die de patiënt invult worden via een beveiligde server verzonden. De EARS wordt vergeleken met de UHAQ, deze vragenlijst wordt door de behandelend therapeut afgenomen.

Wat wordt er van de fysiotherapeut gevraagd?

De behandeld therapeut wordt gevraagd om de gegevens te versturen naar de onderzoeker. Als een patiënt binnen de inclusie of exclusiecriteria valt dan stuurt u via de aangegeven link de gegevens van deze patiënt naar het onderzoeksteam. De voor- en achternaam, de datum van de eerste afspraak en de behandeld therapeut worden hierbij verzonden naar de onderzoekers.

Na 2 weken wordt de therapeut herinnerd om de UHAQ af te nemen. Bij deze vragenlijst wordt uitgevraagd in welke frequentie iemand heeft geoefend. Vervolgens worden de huiswerkoefeningen op uitvoering beoordeeld door de behandelaar. De volledige UHAQ zal naar de therapeut worden gestuurd. De UHAQ kan door de therapeut zowel online als op papier worden ingevuld.

Hoeveel patiënten zijn er nodig?

In totaal zijn er 60 patiënten nodig, maar deze mogen uit verschillende prakijken in Nederland komen. Heeft u dus een patiënt die mee zou kunnen doen in dit onderzoek, dan zouden wij dit erg op prijs stellen als u deze patiënt op de hoogte wil brengen van dit onderzoek.

Tot hoe lang duurt deze studie?

Het verzamelen van de data duurt tot en met mei, u kunt dus ook beslissen om later mee te doen.

Waarom zou ik meedoen?

U draagt bij aan het verbeteren van de behandeling bij patiënten met chronische lage rugklachten. Door een beter inzicht te krijgen in de therapietrouw kan de behandeling effectiever worden.

Vanwege de bescherming van gegevens kunnen wij geen gegevens per patiënt geven, maar wij kunnen per behandeld therapeut of per praktijk gemiddelde scores rapporteren ten opzichte van het totaalaantal deelnemers indien er meer dan 3 patiënten worden de vragenlijst invullen. Op deze manier kan je zien hoe je patiënten scoren ten opzichte van de totaalaantal patiënten.

Hoe kan ik een geïnteresseerde patiënt aanmelden voor het onderzoek?

Een geïnteresseerde patiënt kan aangemeld worden via de volgende link: https://enquete.nivel.nl/ears

Heeft u nog vragen of wil u graag helpen met het includeren van patiënten?

Neem dan gerust contact op met:
Sam Beenhakker, onderzoeker NIVEL
s.beenhakker@nivel.nl
06-25208476

Algemene informatie:

Dit onderzoek wordt geleid vanuit het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidzorg (NIVEL) te Utrecht. De hoofdonderzoeker en eindverantwoordelijke is Dr. Ir. L. van Dijk.

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl